Over Architectenbureau Claassens

Arthur Claassens studeerde in 1998 af aan de TU Eindhoven aan de faculteit architectonisch ontwerpen. Een deel van zijn studietijd bracht hij door in Wenen, een belangrijke hoofdstad voor de moderne architectuur.

Liefde voor beeldende kunst

Drijvende kracht en eigenaar achter Architectenbureau Claassens is Arthur Claassens. Van jongs af aan is Arthur gefascineerd door beeldende kunst. Als architect combineert hij zijn talent voor vormgeving met zijn belangstelling voor het bouwen met hout en steen. Arthur denkt gemakkelijk buiten de gebaande paden en zoekt voor alledaagse vraagstukken graag creatieve oplossingen. Luisteren en achterhalen wat de klant voor ogen heeft, dient altijd als uitgangspunt bij een ontwerp.
Met kennis van alle facetten binnen het bouwproces zet Arthur moeiteloos een creatief architectonisch concept om in een realistisch ontwerp. Hij maakt in een vroeg stadium van de uitvoering de juiste keuzes om bijzondere projecten te realiseren. En altijd binnen de gestelde financi?le en bouwkundige kaders.

Meubelbouwer

Vormgeven als architect kan op elke schaal, van stad tot stoel. Arthur heeft zich de afgelopen jaren ook toegelegd op het vormgeven en bouwen van interieur en meubilair. Niet voor niets kun je hem inschakelen voor zowel in- als exterieurs. In elke architect schuilt volgens Arthur een timmerman, hij werkt dan ook graag met (hard)hout en hoogwaardig plaatmateriaal om zijn ontwerp te realiseren.

Loopbaan

Arthur Claassens studeerde in 1998 af aan de TU Eindhoven aan de faculteit architectonisch ontwerpen. Een deel van zijn studietijd bracht hij door in Wenen, een belangrijke hoofdstad voor de moderne architectuur.
Sinds die tijd werkte hij bij verschillende architectenbureaus aan omvangrijke bouwplannen, maar ook aan kleinschalige projecten in de woning- en utiliteitsbouw. De afgelopen jaren heeft Arthur zich ontwikkeld tot een veelzijdig architect met ruime ervaring binnen alle fases van het ontwerp- en bouwproces. Van het schetsontwerp, via de uitwerking van het definitieve bouwplan tot uiteindelijk de bouwbegeleiding. Zijn werkterrein ligt vooral in de regio ?t Gooi.

Stappenplan

Onze werkwijze

1. Onderzoek

2. Ontwerp

3. Kosten

4. Vergunning

5. Technisch ontwerp

6. Uitvoering

Voordat we starten met ontwerpen onderzoeken we welke mogelijkheden of onmogelijkheden betrekking hebben op de situatie. Hiertoe bestuderen we het bestemmingsplan, de welstandsnota en een eventuele monumentenverordening bestuderen. Tevens kijken we of er nog andere vergunningen nodig zijn, want niet voor ieder onderdeel binnen een bouwplan is een vergunning nodig. Vervolgens vragen we de originele tekeningen van de bestaande toestand op bij de gemeente. Als die reeds in uw bezit zijn, dan ontvangen we die graag. Relevante delen van de woning worden vast ingemeten en op basis van de bestaande tekeningen en de inmeting worden tekeningen gemaakt van de bestaande toestand.
In het schetsontwerp vertalen we jullie wensen naar een ruimtelijk beeld. Het ontwerp wordt besproken en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd. Aan de hand van de wensen en het ontwerp, bepalen wij in deze fase of we binnen de vergunningsvrije grenzen blijven. Vervolgens wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Hierbij zetten we de tekeningen van het schetsontwerp in de computer en worden technische problemen geconstateerd. De verschillende materialen en de constructieprincipes worden in deze fase bepaald. De gekozen oplossingen en materialen kunnen invloed hebben op het ontwerp. Tot slot krijgt u een definitief, meer gedetailleerd ontwerp. Eventuele constructieve vraagstukken worden aan een extern ingenieursbureau voorgelegd. Er worden belangrijke details getekend die bijvoorbeeld nodig zijn voor de aanvraag van de vergunning. Het definitieve ontwerp wordt getoetst aan het bouwbesluit en alle relevante zaken hieruit worden op de tekening gezet.
In deze fase ontvangt u een heldere begroting van de kosten. Hierbij gaan we uiteraard uit van het vastgestelde budget. Let op: het klinkt vanzelfsprekend, maar een architect kost ook geld. Sommige mensen vergeten deze post in het totale budget op te nemen.
De tekeningen van de bestaande toestand en het definitief ontwerp vormen samen de set waarmee de vergunning zal worden aangevraagd. Ons bureau vraagt voor jullie de omgevingsvergunning aan en verzorgt daarbij alle tekeningen en eventuele documenten die nodig zijn. Ook onderhouden we de contacten met de gemeente. Aan de vergunningaanvraag zijn legeskosten verbonden die terug te vinden zijn op de website van de gemeente. De legeskosten worden niet meegenomen in de offerte omdat deze per gemeente verschillen en afhangen van de hoogte van de bouwsom.
Als het definitief ontwerp helemaal klaar is en we hebben de aannemer geselecteerd, gaan we de fase van het technisch ontwerp in. In deze fase worden de tekeningen en de details op product- en materiaalniveau door ontworpen. Het doel is dat de aannemer met behulp van deze tekeningen, alle materialen en producten in de juiste afmetingen kan bestellen. Vervolgens is het tijd om met de bouw te starten.
Het is bijna zo ver. De bouw of verbouw gaat beginnen. Nog even en uw dromen en wensen worden werkelijkheid. Architectenbureau Claassens begeleidt u tijdens het gehele proces, dus ook tijdens de uitvoeringsfase houden we een vinger aan de pols. Zo zijn we onder andere aanwezig bij de bouwvergaderingen en onderhouden we het contact met de aannemer. We zullen u periodiek op de hoogte houden van de vorderingen en ontwikkelingen. Zodra de aannemers klaar is, is het tijd om samen de oplevering te bekijken en te beoordelen. Indien nodig zullen we de aannemers wijzen op punten die nog moeten worden opgepakt.

Uitgelichte projecten

Bekijk hier een selectie van projecten die we in het verleden hebben gerealiseerd. We hebben geprobeerd een gevarieerd aanbod te laten zien. Zoekt u een bepaald project dat er niet tussen staat? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Villa Lichtenberg, waar jarenlang het ziekenhuis stond

Lees meer

Totale verbouwing woonhuis jaren '80

Lees meer

Compact duinhuis met oud karakter en alle gemakken

Lees meer